CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 28 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 1.005190.000.00.00.H25 Thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại Sở Công Thương Lĩnh vực Giám định thương mại
2 2.000046.000.00.00.H25 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Sở Công Thương Lĩnh vực khoa học, công nghệ
3 2.000331.000.00.00.H25 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Sở Công Thương Công nghiệp địa phương
4 2.000309.000.00.00.H25 Thủ tục Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công Thương Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
5 2.001434.000.00.00.H25 Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
6 2.000033.000.00.00.H25 Thông báo hoạt động khuyến mại Sở Công Thương Lĩnh vực xúc tiến thương mại
7 2.000535.000.00.00.H25 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Sở Công Thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
8 2.000110.000.00.00.H25 Thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mạ Sở Công Thương Lĩnh vực Giám định thương mại
9 2.000631.000.00.00.H25 Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công Thương Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
10 2.001433.000.00.00.H25 Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
11 2.001474.000.00.00.H25 Thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Sở Công Thương Lĩnh vực xúc tiến thương mại
12 2.000591.000.00.00.H25 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Sở Công Thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
13 2.000619.000.00.00.H25 Thủ tục Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công Thương Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
14 1.003401.000.00.00.H25 Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
15 2.000004.000.00.00.H25 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Công Thương Lĩnh vực xúc tiến thương mại