CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 127 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
61 2.000131.000.00.00.H25 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại Sở Công Thương Lĩnh vực xúc tiến thương mại
62 2.000640.000.00.00.H25 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Sở Công Thương Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
63 2.000643.000.00.00.H25 Thủ tục cấp lại thẻ an toàn điện (khi người lao động bị mất, hỏng thẻ). Sở Công Thương Lĩnh vực điện
64 2.000156.000.00.00.H25 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Sở Công Thương Kinh doanh khí
65 2.000063.000.00.00.H25 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công Thương Thương Mại Quốc Tế
66 2.000255.000.00.00.H25 Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa Sở Công Thương Thương Mại Quốc Tế
67 2.000001.000.00.00.H25 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại Sở Công Thương Lĩnh vực xúc tiến thương mại
68 2.000638.000.00.00.H25 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện (khi thay đổi bậc an toàn của người lao động). Sở Công Thương Lĩnh vực điện
69 2.000354.000.00.00.H25 Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Sở Công Thương Kinh doanh khí
70 2.000673.000.00.00.H25 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Sở Công Thương Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
71 2.000330.000.00.00.H25 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Công Thương Thương Mại Quốc Tế
72 2.000347.000.00.00.H25 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công Thương Thương Mại Quốc Tế
73 2.001535.000.00.00.H25 Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương Sở Công Thương Lĩnh vực điện
74 2.001547.000.00.00.H25 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công Thương Lĩnh vực hóa chất
75 1.000481.000.00.00.H25 Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Sở Công Thương Kinh doanh khí