CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 120 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 2.001434.000.00.00.H25 Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
17 2.000033.000.00.00.H25 Thông báo hoạt động khuyến mại Sở Công Thương Lĩnh vực xúc tiến thương mại
18 2.000535.000.00.00.H25 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Sở Công Thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
19 2.000204.000.00.00.H25 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công Thương Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
20 2.001549.000.00.00.H25 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương Sở Công Thương Lĩnh vực điện
21 2.000433.000.00.00.H25 Thủ tục thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000 m3 Sở Công Thương Lĩnh vực Dầu khí
22 2.000110.000.00.00.H25 Thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mạ Sở Công Thương Lĩnh vực Giám định thương mại
23 1.009973.000.00.00.H25 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (cấp tỉnh) Sở Công Thương Hoạt Động Xây Dựng
24 2.000078.000.00.00.H25 Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Sở Công Thương Kinh doanh khí
25 2.001630.000.00.00.H25 Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công Thương Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
26 2.000631.000.00.00.H25 Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công Thương Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
27 2.000362.000.00.00.H25 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí Sở Công Thương Thương Mại Quốc Tế
28 2.001433.000.00.00.H25 Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
29 2.001474.000.00.00.H25 Thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Sở Công Thương Lĩnh vực xúc tiến thương mại
30 2.000591.000.00.00.H25 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Sở Công Thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm