CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 212 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
76 1.004884.000.00.00.H25 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Cấp Quận/huyện Hộ tịch
77 2.000554.000.00.00.H25 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch
78 2.001240.000.00.00.H25 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/huyện Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
79 1.002211.000.00.00.H25 Thủ tục công nhận hòa giải viên (cấp xã) Cấp Quận/huyện Phổ biến giáo dục pháp luật
80 1.003757.000.00.00.H25 Thủ tục đổi tên hội (cấp huyện) Cấp Quận/huyện Tổ chức phi chính phủ
81 2.000337.000.00.00.H25 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Cấp Quận/huyện Thi đua khen thưởng
82 2.000385.000.00.00.H25 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp Quận/huyện Thi đua khen thưởng
83 1.005280.000.00.00.H25 Đăng ký thành lập hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
84 2.001880.000.00.00.H25 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận/huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
85 1.004644.000.00.00.H25 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Cấp Quận/huyện Văn hóa
86 2.002500.000.00.00.H25 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Cấp Quận/huyện Xử lý đơn thư
87 2.000927.000.00.00.H25 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp Quận/huyện Chứng thực
88 1.002150.000.00.00.H25 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Cấp Quận/huyện Dân số - Sức khỏe sinh sản
89 1.003970.000.00.00.H25 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
90 1.006391.000.00.00.H25 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa