CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 205 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 2.000337.000.00.00.H25 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng
77 2.000385.000.00.00.H25 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua khen thưởng
78 1.005280.000.00.00.H25 Đăng ký thành lập hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
79 2.001880.000.00.00.H25 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
80 1.001120.000.00.00.H25 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa
81 1.004644.000.00.00.H25 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hóa
82 2.002500.000.00.00.H25 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Xử lý đơn thư
83 2.000927.000.00.00.H25 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực
84 1.002150.000.00.00.H25 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Dân số - Sức khỏe sinh sản
85 1.003970.000.00.00.H25 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa
86 1.006391.000.00.00.H25 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy nội địa
87 NV-TĐKT006 Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến Nội Vụ
88 2.000930.000.00.00.H25 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Phổ biến giáo dục pháp luật
89 1.003732.000.00.00.H25 Thủ tục hội tự giải thể (cấp huyện) Tổ chức phi chính phủ
90 1.005277.000.00.00.H25 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã