CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 224 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
76 1.004002.000.00.00.H25 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
77 2.000575.000.00.00.H25 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
78 1.004884.000.00.00.H25 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Cấp Quận/huyện Hộ tịch
79 2.000554.000.00.00.H25 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch
80 2.001240.000.00.00.H25 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/huyện Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
81 1.002211.000.00.00.H25 Thủ tục công nhận hòa giải viên (cấp xã) Cấp Quận/huyện Phổ biến giáo dục pháp luật
82 1.003757.000.00.00.H25 Thủ tục đổi tên hội (cấp huyện) Cấp Quận/huyện Tổ chức phi chính phủ
83 2.000337.000.00.00.H25 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Cấp Quận/huyện Thi đua khen thưởng
84 2.000385.000.00.00.H25 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp Quận/huyện Thi đua khen thưởng
85 1.005280.000.00.00.H25 Đăng ký thành lập hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
86 2.001880.000.00.00.H25 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận/huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
87 1.004644.000.00.00.H25 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Cấp Quận/huyện Văn hóa
88 2.002500.000.00.00.H25 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Cấp Quận/huyện Xử lý đơn thư
89 2.000927.000.00.00.H25 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp Quận/huyện Chứng thực
90 1.002150.000.00.00.H25 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Cấp Quận/huyện Dân số - Sức khỏe sinh sản