CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3257 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
61 2.002343.000.00.00.H25 Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn,vệ sinh lao động
62 1.010587.000.00.00.H25 Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
63 1.010588.000.00.00.H25 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
64 1.010589.000.00.00.H25 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
65 1.010590.000.00.00.H25 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
66 1.010591.000.00.00.H25 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
67 1.010592.000.00.00.H25 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
68 1.010593.000.00.00.H25 Công nhận hội đồng trường trung cấp tư thục Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
69 1.010594.000.00.00.H25 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
70 1.010595.000.00.00.H25 Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
71 1.010596.000.00.00.H25 Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
72 1.010927.000.00.00.H25 Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh; cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
73 1.010928.000.00.00.H25 Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
74 1.010801.000.00.00.H25 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
75 1.010937.000.00.00.H25 Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội