CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 76 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.002235.000.00.00.H25 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT Dược phẩm
2 1.002258.000.00.00.H25 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Dược phẩm
3 1.002292.000.00.00.H25 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc Dược phẩm
4 1.002339.000.00.00.H25 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại Dược phẩm
5 1.002399.000.00.00.H25 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Dược phẩm
6 1.002934.000.00.00.H25 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT Dược phẩm
7 1.002952.000.00.00.H25 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Dược phẩm
8 1.003001.000.00.00.H25 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Dược phẩm
9 1.002216.000.00.00.H25 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà Y tế dự phòng
10 1.002231.000.00.00.H25 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh Y tế dự phòng
11 1.003468.000.00.00.H25 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Y tế dự phòng
12 1.003481.000.00.00.H25 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng Y tế dự phòng
13 1.004600.000.00.00.H25 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý Y tế dự phòng
14 1.004606.000.00.00.H25 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý Y tế dự phòng
15 1.004612.000.00.00.H25 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện các chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng Y tế dự phòng