CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 76 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.010927.000.00.00.H25 Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh; cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn Giáo dục nghề nghiệp
2 1.010928.000.00.00.H25 Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp
3 1.008360.000.00.00.H25 Thủ tục Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Lao động
4 1.008365.000.00.00.H25 Thủ tục Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 Lao động
5 1.010801.000.00.00.H25 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công
6 1.010935.000.00.00.H25 Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng chống tệ nạn xã hội
7 1.010936.000.00.00.H25 Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng chống tệ nạn xã hội
8 2.000025.000.00.00.H25 Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
9 3.000204.000.00.00.H25 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp Việc Làm
10 1.010802.000.00.00.H25 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác Người có công
11 1.010820.000.00.00.H25 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công
12 2.000027.000.00.00.H25 Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
13 1.001973.000.00.00.H25 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc Làm
14 3.000205.000.00.00.H25 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động Việc Làm
15 1.005450.000.00.00.H25 Cấp mới, cấp gia hạn, cấp bổ sung, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện An toàn vệ sinh lao động hạng B An toàn,vệ sinh lao động