CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 49 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.005069.000.00.00.H25 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
2 1.006388.000.00.00.H25 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục (bao gồm cả trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp học cao nhất là trung học phổ thông) Giáo dục trung học
3 1.005065.000.00.00.H25 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh Giáo dục thường xuyên
4 1.005074.000.00.00.H25 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục trung học
5 2.002479.000.00.00.H25 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước Giáo dục trung học
6 2.002480.000.00.00.H25 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài Giáo dục trung học
7 1.000744.000.00.00.H25 Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục thường xuyên
8 1.005070.000.00.00.H25 Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông Giáo dục trung học
9 3.000181.000.00.00.H25 Tuyển sinh trung học phổ thông Giáo dục trung học
10 2.002478.000.00.00.H25 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục trung học
11 1.001088.000.00.00.H25 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Giáo dục trung học
12 1.005008.000.00.00.H25 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác
13 1.004988.000.00.00.H25 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác
14 1.004999.000.00.00.H25 Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác
15 1.005015.000.00.00.H25 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác