CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 9 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BHYT001 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất hỏng; cấp lại đổi thẻ BHYT) Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
2 BHXH001 Giải quyết hưởng chế độ thai sản (Thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi) Lĩnh vực thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội
3 BHXH002 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích Lĩnh vực thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội
4 BHXH003 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg Lĩnh vực thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội
5 BHXH004 Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác Lĩnh vực thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội
6 BHXH005 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ số 52/2013/QĐ-TTg Lĩnh vực thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội
7 BHXH006 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
8 BHXH007 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH. Lĩnh vực thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội
9 BHXH008 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp