CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3355 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 1.002759.000.00.00.H25 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất hỏng; cấp lại đổi thẻ BHYT) Bảo hiểm xã hội tỉnh Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
2 1.010727.000.00.00.H25 Thủ tục cấp giấy phép môi trường Ban Quản lý các KCN Quản lý Môi trường
3 1.009794.000.00.00.H25 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương Ban Quản lý các KCN Quản lý Quy hoạch và xây dựng
4 2.001955.000.00.00.H25 Thủ tục Đăng ký nội quy lao động đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Ban Quản lý các KCN Quản lý Doanh nghiệp
5 2.000063.000.00.00.H25 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp Ban Quản lý các KCN Quản lý Thương mại
6 1.001158.000.00.00.H25 Thủ tục cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sở Công Thương Lĩnh vực công nghiệp nặng
7 2.000626.000.00.00.H25 Thủ tục cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công Thương Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
8 2.001617.000.00.00.H25 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương Sở Công Thương Lĩnh vực điện
9 2.000453.000.00.00.H25 Thủ tục thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ 210m3 đến dưới 5.000m3 Sở Công Thương Lĩnh vực Dầu khí
10 1.005190.000.00.00.H25 Thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại Sở Công Thương Lĩnh vực Giám định thương mại
11 1.011506.000.00.00.H25 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương Lĩnh vực hóa chất
12 1.011507.000.00.00.H25 Cấp lại giấy chứng nhận đủđiều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương Lĩnh vực hóa chất
13 1.011508.000.00.00.H25 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủđiều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương Lĩnh vực hóa chất
14 1.009972.000.00.00.H25 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) Sở Công Thương Hoạt Động Xây Dựng
15 2.000142.000.00.00.H25 Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Sở Công Thương Kinh doanh khí