Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Văn Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 176 176 150 0 100 %
Hộ tịch 54 54 49 0 100 %