Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Hai Bà Trưng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1085 1085 1085 0 100 %
Hộ tịch 27 27 27 0 100 %