Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thanh Thủy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 225 225 225 0 100 %
Hộ tịch 106 106 106 0 100 %