Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thanh Thủy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 457 457 457 0 100 %
Hộ tịch 282 282 282 0 100 %