Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thanh Tâm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 298 298 295 0 100 %
Hộ tịch 96 96 88 0 100 %
Bảo trợ xã hội 12 12 12 0 100 %