Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thanh Nghị

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 448 448 447 0 100 %
Bảo trợ xã hội 86 86 86 0 100 %
Hộ tịch 34 34 34 0 100 %