Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thanh Nghị

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1574 1574 1573 0 100 %
Hộ tịch 658 658 658 0 100 %
Bảo trợ xã hội 93 93 93 0 100 %