Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thanh Nghị

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1207 1207 1206 0 100 %
Hộ tịch 515 515 515 0 100 %
Bảo trợ xã hội 93 93 93 0 100 %