Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thanh Hương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 350 350 344 0 100 %
Hộ tịch 284 284 253 0 100 %
Bảo trợ xã hội 4 4 4 0 100 %