Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thanh Hương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 651 651 592 0 100 %
Chứng thực 627 627 621 0 100 %
Bảo trợ xã hội 7 7 7 0 100 %