Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thanh Hải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 486 486 483 0 100 %
Hộ tịch 125 122 121 3 97.6 %
Bảo trợ xã hội 2 2 2 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %