Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thanh Hà

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 2390 2387 2385 3 99.9 %
Hộ tịch 219 217 187 2 99.1 %
Bảo trợ xã hội 164 164 164 0 100 %