Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thanh Hà

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 945 945 945 0 100 %
Hộ tịch 103 101 101 2 98.1 %
Bảo trợ xã hội 57 57 57 0 100 %