Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Minh Khai

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 915 915 915 0 100 %
Hộ tịch 65 65 65 0 100 %