Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Minh Khai

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1019 1019 1019 0 100 %
Hộ tịch 213 212 209 1 99.5 %