Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Lương Khánh Thiện

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 544 544 544 0 100 %
Hộ tịch 58 58 55 0 100 %