Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Lương Khánh Thiện

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 546 546 546 0 100 %
Hộ tịch 124 124 110 0 100 %