Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Trần Hưng Đạo

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 601 601 578 0 100 %
Hộ tịch 194 192 181 2 99 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %