Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tiên Hải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 408 408 408 0 100 %
Hộ tịch 175 175 175 0 100 %
Bảo trợ xã hội 147 147 147 0 100 %