Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Thanh Tuyền

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 252 252 252 0 100 %
Hộ tịch 35 34 32 1 97.1 %