Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Thanh Châu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 993 993 987 0 100 %
Hộ tịch 386 386 383 0 100 %
Bảo trợ xã hội 329 329 329 0 100 %