Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Thanh Châu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1038 1038 1032 0 100 %
Hộ tịch 427 427 424 0 100 %
Bảo trợ xã hội 329 329 329 0 100 %