Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Quang Trung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 720 720 703 0 100 %
Hộ tịch 11 11 11 0 100 %