Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Liêm Tuyền

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 624 624 623 0 100 %
Hộ tịch 326 326 319 0 100 %
Bảo trợ xã hội 8 8 7 0 100 %