Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Liêm Tuyền

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 224 224 224 0 100 %
Hộ tịch 53 53 53 0 100 %
Bảo trợ xã hội 4 4 4 0 100 %