Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Lê Hồng Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 2042 2041 2036 1 100 %
Hộ tịch 461 460 450 1 99.8 %