Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Lê Hồng Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1293 1292 1292 1 99.9 %
Hộ tịch 296 295 286 1 99.7 %