Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Lê Hồng Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 2056 2055 2050 1 100 %
Hộ tịch 465 464 454 1 99.8 %