Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Phú Phúc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 451 451 451 0 100 %
Hộ tịch 246 246 246 0 100 %
Chứng thực 196 196 194 0 100 %