Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nhân Nghĩa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 527 527 527 0 100 %
Bảo trợ xã hội 151 151 151 0 100 %
Hộ tịch 52 52 52 0 100 %