Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nhân Chính

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 255 254 246 1 99.6 %
Bảo trợ xã hội 250 247 245 3 98.8 %
Chứng thực 233 233 226 0 100 %