Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nguyên Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 627 627 627 0 100 %
Bảo trợ xã hội 220 220 220 0 100 %
Hộ tịch 186 186 184 0 100 %