Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Công Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 303 303 288 0 100 %
Hộ tịch 283 283 279 0 100 %
Bảo trợ xã hội 246 246 246 0 100 %