Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Công Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 189 189 189 0 100 %
Hộ tịch 117 117 115 0 100 %
Chứng thực 89 89 76 0 100 %