Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Hợp Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 332 332 329 0 100 %
Hộ tịch 96 96 92 0 100 %
Bảo trợ xã hội 35 35 35 0 100 %