Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Hợp Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 500 500 495 0 100 %
Hộ tịch 124 124 118 0 100 %
Bảo trợ xã hội 35 35 35 0 100 %