Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Hòa Hậu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1324 1324 1288 0 100 %
Hộ tịch 574 572 558 2 99.7 %
Bảo trợ xã hội 6 6 6 0 100 %