Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Chính Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 158 158 153 0 100 %
Hộ tịch 82 82 67 0 100 %
Bảo trợ xã hội 27 27 27 0 100 %