Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Chính Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 303 303 297 0 100 %
Bảo trợ xã hội 191 191 168 0 100 %
Hộ tịch 145 145 109 0 100 %
Xử lý đơn thư 1 1 1 0 100 %