Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bắc Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 491 491 491 0 100 %
Chứng thực 184 184 177 0 100 %
Hộ tịch 47 47 46 0 100 %