Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thụy Lôi

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 184 184 184 0 100 %
Chứng thực 54 54 54 0 100 %
Hộ tịch 53 53 53 0 100 %