Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tân Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 833 833 833 0 100 %
Chứng thực 299 299 289 0 100 %
Hộ tịch 27 27 26 0 100 %