Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tân Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 519 519 519 0 100 %
Chứng thực 269 269 268 0 100 %
Hộ tịch 26 26 25 0 100 %