Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nhật Tân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 515 515 515 0 100 %
Hộ tịch 461 461 461 0 100 %
Bảo trợ xã hội 212 212 212 0 100 %