Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Ngọc Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 448 448 448 0 100 %
Chứng thực 310 310 293 0 100 %
Hộ tịch 158 158 158 0 100 %