Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Lê Hồ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 857 857 856 0 100 %
Chứng thực 302 302 302 0 100 %
Hộ tịch 114 113 113 1 99.1 %