Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Lê Hồ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 937 937 936 0 100 %
Chứng thực 534 534 533 0 100 %
Hộ tịch 123 122 122 1 99.2 %