Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Khả Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 195 195 194 0 100 %
Hộ tịch 93 93 93 0 100 %
Bảo trợ xã hội 39 39 39 0 100 %