Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tiên Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1481 1481 1465 0 100 %
Hộ tịch 292 292 262 0 100 %
Bảo trợ xã hội 35 35 35 0 100 %