Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Chuyên Ngoại

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1237 1237 1145 0 100 %
Bảo trợ xã hội 3 3 3 0 100 %
Hộ tịch 1 1 1 0 100 %