Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tràng An

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 734 734 734 0 100 %
Hộ tịch 207 207 207 0 100 %
Bảo trợ xã hội 2 1 1 1 50 %