Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tràng An

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 662 662 662 0 100 %
Hộ tịch 177 177 177 0 100 %
Bảo trợ xã hội 2 1 1 1 50 %