Thống kê theo lĩnh vực của UBND Thị trấn Bình Mỹ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1003 1003 997 0 100 %
Hộ tịch 71 71 71 0 100 %