Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Hưng Công

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 784 784 779 0 100 %
Bảo trợ xã hội 152 151 151 1 99.3 %
Hộ tịch 51 51 51 0 100 %