Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bồ Đề

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 689 687 672 2 99.7 %
Hộ tịch 27 27 27 0 100 %
Bảo trợ xã hội 6 6 6 0 100 %