CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 23 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 2.000674.000.00.00.H25 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu Sở Công Thương Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
17 2.000609.000.00.00.H25 Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Sở Công Thương Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
18 2.000191.000.00.00.H25 Thủ tục Đăng ký hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung Sở Công Thương Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
19 2.000131.000.00.00.H25 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại Sở Công Thương Lĩnh vực xúc tiến thương mại
20 2.000001.000.00.00.H25 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại Sở Công Thương Lĩnh vực xúc tiến thương mại
21 2.000648.000.00.00.H25 Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Sở Công Thương Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
22 1.001005.000.00.00.H25 Thủ tục hành chính tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá Sở Công Thương Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
23 2.000459.000.00.00.H25 Thủ tục hành chính tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá Sở Công Thương Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước